Zastosowanie całki potrójnej UW: Korzystając z całki potrójne, obliczyc objętość bryły V ograniczonej powierzchniami: z=xy, z>/0, x2+y2−2y=0, x>/0
7 wrz 14:47
7 wrz 14:56