matematykaszkolna.pl
Trapez Konrad: W trapez o kątach ostrych przy dłuższej podstawie 30 i 60 wpisano okrąg o promieniu 1 cm. Oblicz długości podstaw tego trapezu.
9 cze 20:31
Konrad: już nieważne Zrozumiałem.
9 cze 20:45
Janek191: rysunek Np. a = x + y + b oraz
 2 3 2 
tg α =


=

⇒ y = 23
 y 3 y 
 2 2 2 
tg β =

3 =

⇒ x =

 x x 3 
Wyliczyć z Pitagorasa: c oraz d oraz korzystamy z a + b = c + d
9 cze 20:55
Eta: Napisano: "już nieważne"
9 cze 20:57
Janek191: I bardzo dobrze emotka Jak zaczynałem, to nic nie byłoemotka
9 cze 20:59
Eta: @ Janek191 jak się nudzisz to: https://matematykaszkolna.pl/forum/295132.html
9 cze 20:59
Eta: rysunek Inny sposób rozwiązania tego zadania h=2r=2
 23 43 2 
23+b+

+b=4+

⇒ 6b=12−43 ⇒ b= 2−

3
 3 3 3 
 2 
a=23+b+

3 ⇒ a= 2+23
 3 
9 cze 21:14