matematykaszkolna.pl
parametr ehh: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x3−mx+2=0 ma trzy rozwiązania.
20 kwi 19:06
M:
25 cze 06:06
26 cze 00:25