Ze zbioru liczb {1,2,3,...,2n+1} losujemy kolejno trzy liczby Julian: Ze zbioru liczb {1,2,3,...,2n+1} losujemy kolejno trzy liczby bez zwracania i sumujemy je. Oblicz liczbę elementów tego zbioru, wiedząc, że prawdopodobieństwo wylosowania trzech liczb,
 73 
których suma jest liczbą parzystą, jest równe

.
 143 
22 mar 13:22
jaki: To u góry mi sie bardziej podoba emotka http://matematyka.pisz.pl/forum/285645.html
3 maj 15:41