matematykaszkolna.pl
Ze zbioru liczb {1,2,3,...,2n+1} losujemy kolejno tRZY Julian: Ze zbioru liczb {1,2,3,...,2n+1} losujemy kolejno trzy liczby bez zwracania i sumujemy je. Oblicz liczbę elementów tego zbioru, wiedząc, że prawdopodobieństwo wylosowania trzech liczb,
 73 
których suma jest liczbą parzystą, jest równe

.
 143 
23 mar 14:47
Mila: Z= {1,2,3,...,2n+1} |Ω|=(2n+1)*2n*(2n−1) W zbiorze Z jest n liczb parzystych i (n+1) nieparzystych. Suma trzech liczb jest liczbą parzystą gdy wylosujemy trójki liczb: (P,P,P) (P,N,N) A− wylosujemy trzy liczby parzyste |A|=n*(n−1)*(n−2) B− wylosujemy jedną liczbę parzystą i 2 nieparzyste |B|=3*n*(n+1)*n
 n*(n−1)*(n−2)+3*n*(n+1)*n (n−1)*(n−2)+3n*(n+1) 
P(A∪B)=

=

 (2n+1)*2n*(2n−1) 2*(4n2−1) 
(n−1)*(n−2)+3n*(n+1) 73 

=

2*(4n2−1) 143 
Dokończ.
23 mar 17:20
es?: 8==============================>
31 mar 12:26
TwójWybawiciel: Odpowiedź to 13
31 mar 12:26
Mila: n=6 2n+1=13
31 mar 18:15