matematykaszkolna.pl
tekstowe syrenka00838: Pacjent przyjął w jednorazowej dawce 50 mg leku. W czasie 3 godzin z jego organizmu zostało wydalone 40 % dawki leku. Oblicz, ile leku miał pacjent w organizmie po upływie 12 godzin. Przyjmij, że masę m [mg] leku w organizmie po upływie czasu t[h] oblicza się ze wzoru m(t) = m0at, gdzie m0 [mg] − masa początkowa, a − pewna stała.
4 gru 19:46
daras: już raz to zadanie rozwiązywałem i to chyba tobie 0,6 =a3 m(t=12)=...≈6,5 mg
4 gru 20:05
4 gru 20:13
syrenka00838: nie, rozwiązywałeś ale inne
5 gru 22:15
kamil:
28 paź 14:56