matematykaszkolna.pl
oblicz sin 15 stopni bogda: Oblicz sin 15 stopni
13 maj 22:33
Vizer: sin(45 − 30)
13 maj 22:35
Cusack: można np. tak: sin(45o−30o)= i ze wzorku dalej https://matematykaszkolna.pl/strona/1543.html
13 maj 22:35
pigor: ..., np. ze wzoru :na sin(α−β)= ... w tablicach , czyli sin15o= sin(45o−30o)= sin45ocos30o − cos45osin30o= 146142= = 14(62)= 142(3−1) ... emotka
13 maj 22:39
ZKS: Można też tak
 1 − cos(30o) 
sin(15o) =

.
 2 
13 maj 22:39
pigor: ... , bardzo ładnie , zawsze o tym zapominam − niestety a przecież cos2α= cos2α−sin2α= 1−2sin2α ⇒ 2sin2α = 1−cos2α ⇒ ⇒ sin2α= 12(1−cos2α) i dla α=15o , jak powyżej u ZKS . ... emotka
13 maj 22:49