Czworokąt opisany na okręgu Paweł: Na czworokącie ABCD opisano okrąg. Oblicz cos<BAD, wiedząc, że |AB| = 6, |BC| = 4, |CD| = 5, |AD| = 8.
12 maj 19:56
Mila: rysunekα+γ=180 cosα=−cosγ DB2=62+82−2*6*8*cosα=100−96cosα BD2=52+42−2*4*5cosγ=25+16+40cosα 100−96cosα=25+16+40cosα 136cosα=59
 59 
cosα=

 136 
12 maj 20:54
Paweł: Z czego wynika, że cosα = −cosγ? Co się stało z DB2?
12 maj 21:15
Mila: y=180−α cos(180−α) =−cosα wzory redukcyjne. DB2 z dwóch Δ obliczyłam, są równe, w 5 linijce masz porównanie.
12 maj 21:19
Paweł: Ok, wielkie dzięki za pomoc!
12 maj 21:26
AS: W trójkącie ABC dane są: |AC|=2 pierwiastek z 7, |BC|= pierwisatek z 7 kąt BCA = 120 stopni. Oblicz długości odcinków, naj jakie dwisieczna kąta BCA dzieli bok AB.
9 cze 17:54
iteRacj@: rysunek Z twierdzenia cosinusów 543 oblicz długość boku AB. Na podstawie twierdzenia o dwusiecznej 498 oblicz długości AD i DB.
9 cze 18:15