matematykaszkolna.pl
liczby całkowite. karol: Wykaż, że liczba jest całkowita: 35+235−2
24 kwi 12:26
ICSP: = 1 ∊ C
24 kwi 12:37
karol: Klucz to ja mam, ale jak to obliczyc?
24 kwi 12:42
24 kwi 12:43
Prosiałke: Różnica sześcianów. Chyba to.
24 kwi 12:47
PW: Co najmniej trzy rozsądne sposoby rozwiązania tego zadania już pojawiały się na tym forum. Zaproponuję jeden z nich, nieco zmodyfikowany. Niech x=35+2. Widać, że liczba ta jest większa od 1, ale mniejsza od 2 (bo 5+2<8. liczba y=35−2 jest dodatnia, bo 5>2 i jednocześnie y<1, bo 5<3. Jest więc 1<x<2 0<y<1, czyli 1<x<2 −1<−y<0 co po dodaniu stronami daje 0<x−y<2. Gdyby więc rzeczywiście różnica ta była liczbą całkowitą, to musi być równa 1.
 1 
Zauważmy ponadto, że y=

, gdyż
 x 
 1 (5+2)(5−2) 

=

=
 5+2 5−2 
 5−4 1 

=

 5−2 5−2 
(kreski ułamkowe zżera program, nic nie poradzę). Sprawdźmy więc, jakie liczby spełniają równanie
 1 
u−

=1.
 u 
u2−1=u u2−u−1=0 Δ=5,
 1−5 
u1=

<0 na pewno nie jest rozwiązaniem zadania,
 2 
 1+5 
u2=

mogłaby być rozwiązaniem, ale wygląda inaczej niż x.
 2 
Sprawdzamy:
 1+5 1 1 
(*) u23=(

)3=

(1+35+352+53)=

(16+85)=2+5=x3
 2 8 8 
Równość u23=x3 oznacza, że u2 jest tylko innym zapisem liczby x, czyli jest rozwiązaniem zadania. Odpowiedź: Prawdziwa jest równość 35+235−2=1. Uwaga: Innym zapisem liczby 35+2 jest
 1+5 

.
 2 
Możesz się spotkać z rozwiązaniami zaczynającymi się od (*), ale na to mogą sobie pozwolić tylko ci, którzy liczbę U2 znają osobiście (wiedzą, że wyszła za mąż, a poprzednio nazywała się x).
24 kwi 17:32