matematykaszkolna.pl
trzy okręgi ela: Trzy okręgi o środkach O1, O2 i O3 przecinają się w punkcie A. W okręgach tych zaznaczono kąty wpisane α, β, γ − jak na rysunku. Wykaż, że α+β+γ=180stopni.
27 lut 19:39
lol: lol
21 mar 18:04
21 mar 18:59