matematykaszkolna.pl
xgr ola: rysunekTrzy okręgi o środkach O1, O2 i O3 przecinają się w punkcie A. W okręgach tych zaznaczono kąty wpisane α, β, γ − jak na rysunku. Wykaż, że α+β+γ=180stopni.
27 lut 20:13
Eta: rysunek Połącz punkt A z punktami P, M,N zauważ czworokąty wpisane w okręgi suma wszystkich miar kątów o wierzchołku A tych czworokątów =360o każdy z tych kątów ma miary odpowiednio równe 180o−α , 180o−β, 180o−γ ( z warunku wpisania czworokąta w okrąg) zatem: 180o−α+180o−β+180o−γ= 360o ⇒ dokończ i masz tezę ... emotka
27 lut 20:47