matematykaszkolna.pl
Oblicz pole równoległoboku, w którym Anett: Oblicz pole równoległoboku, w którym a) kąt ostry ma miarę 45 stopni, a boki mają długości 8cm i 12cm b) kąt ostry ma miarę 30 stopni, a boki mają długości 5cm i 10cm
21 paź 19:13
sushi_gg6397228: z trygonometrii policz wysokosci
21 paź 19:13
Eta: rysunek Nie trzeba wyznaczać długości wysokości ! Pole równoległoboku obliczamy też tak: P= a*b*sinα
21 paź 19:34
21 paź 19:35
l:
23 mar 07:55
.Iryt: rysunek Pole równoległoboku jest równe 120 cm2. A− środek KL B−środek LM Oblicz pole czworokąta ABCD.
1 paź 20:56
pat: 25 cm2
2 paź 01:36
kerajs:
 3 2 
PABN=

PKLMN ∧ |CD|=

|AB|
 8 3 
2 paź 04:59