matematykaszkolna.pl
Oblicz wspolrzedne punktu A. Szona: Dany jest punkt B oraz wektor AB. Oblicz wspolrzedne punktu A. a) B(3,2) AB=[−1,0]
20 sty 18:59
Krzysiek: A(4,2)
20 sty 19:03
Eta: rysunek → AB= [xB−xA, yB−yA] = [ −1,0] xB−xA= −1 i yB−yA= 0 podstaw dane i dokończ xA=..... yA=.....
20 sty 19:04
Destroyer: Wyznacz współrzędne punktu A mając dane: B(−1;2) oraz wektor AB = [−2;1]
15 cze 14:43
Qulka: rysunek
15 cze 15:01
15 cze 15:02
xkho: dany jesr punkt A(0;−3) oraz AB→ =[2;−1] oblicz B
15 sty 21:45
Qulka: B(0+2;−3+−1)=(2;−4)
15 sty 22:16
Qulka: rysunek
15 sty 22:17
Eta: B(x,y) A(0,−3) → AB=[x−0,y+3]=[2,−1]⇒ x=2 i y+3= −1 x=2 i y=−4 B(2,−4)
15 sty 22:19