rozwiązanie
Sumę można obliczyć w następujący sposób: a) sumę S zapisujemy w postaci b) każdy składnik tej sumy przedstawiamy jako różnicę ułamków c) obliczamy sumę redukując parami wyrazy sąsiednie, poza pierwszym i ostatnim