Znajduję obraz okręgu ABC w symetrii środkowej względem punktu O za pomocą cyrkla i linijki.