Znajduję obraz trójkąta ABC w symetrii środkowej względem punktu O za pomocą cyrkla i linijki.