Znajduję obraz odcinka AB w symetrii środkowej względem punktu O za pomocą cyrkla i linijki.