Dany jest punkt A. Znajduję obraz punktu A w symetrii środkowej względem punktu O za pomocą linijki i cyrkla.