rozwiązanie
Równanie prostej C={5/9}*F-{160/9}, ustala zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza (C) oraz Fahrenheita (F). a) Oblicz, ile stopni w skali Fahrenheita (F), ma wrząca w temperaturze 100 stopni woda. b) Wyznacz taką temperaturę, przy której liczba stopni w skali Celsjusza jest równa\ liczbie stopni w skali Fahrenheita.