rozwiązanie
Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y), dana jest prosta k o równaniu y=3x+b, przechodząca przez punkt A=(-1,3). Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Współczynnik b w równaniu tej prostej jest równy A. 0 B. 6 C. (-10) D. 8 Wyznaczanie wzoru funkcji na podstawie punktów.