rozwiązanie
Punkt M = (3,-2) należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f(x) = 5x+b-4. Wynika stąd, że b jest równe A. (-17) B. (-13) C. 13 D. 17 Wyznaczanie wzoru funkcji na podstawie punktów.