Teoria
rozwiązanie
Wykonaj dzielenie wielomianu: (2x^3-5x^2+8x-3):(2x-1) Dzielenie wielomianów.