rozwiązanie
Aby wyznaczyć wszystkie liczby całkowite c, dla których liczba postaci {c-3 / c-5} jest także liczbą całkowitą można postąpić w następujący sposób.