Arkusz z egzaminu ósmoklasisty, który miał się odbyć w kwietniu 2020 roku, ale z powodu pandemii odbył się 17 czerwca. Zadania i rozwiązania.