Zadania z egzaminu gimnazjalnego, który się odbył w kwietniu 2016 roku.