Zadania z egzaminu gimnazjalnego, który się odbył w kwietniu 2015 roku.