Funkcje trygonometryczne (sin, cos, tg, ctg) kątów 0, 30, 45, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360 stopni