rozwiązanie
Dane są trzy okręgi o środkach A, B, C i promieniach równych odpowiednio r, 2r, 3r}. Każde dwa z tych okręgów są zewnętrznie styczne: pierwszy z drugim w punkcie K, drugi z trzecim w punkcie L i trzeci z pierwszym w punkcie M. Oblicz stosunek pola trójkąta KLM do pola trójkąta ABC. Pole trójkąta.