Zadania z egzaminu gimnazjalnego, który się odbył w kwietniu 2014 roku.