rozwiązanie
Zadanie 24 z matury podstawowej - maj 2013. Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1, 2, 3, x, 5, 8 jest równa 4. Wtedy A. x=2, B. x=3, C. x=4, D. x=5 Mediana.