rozwiązanie
Zadanie 23 z matury podstawowej - maj 2013. Liczba pierwiastek z 50 - pierwiastek z 18 / pierwiastek z 2 jest równa A. 2*pierwiastek z 2, B. 2, C. 4, D. pierwiastek z 10 - pierwiastek z 6