rozwiązanie
Zadanie 10 z matury podstawowej - maj 2013. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x/2 <= 2x/3 + 1/4 jest A. -2, B. -1, C. 0, D. 1 Zbiory liczbowe.