rozwiązanie
Punkt A=(0,1) leży na wykresie funkcji liniowej f(x)=(m-2)x+m-3. Stąd wynika, że A. m=1, B. m=2, C. m=3, D.m=4