rozwiązanie
Liczba log100 - log_2 8 jest równa A. -2, B. -1, C. 0, D. 1 Definicja logarytmu.