rozwiązanie
Dane są wielomiany P(x) = -2x^3+3x^2-1, Q(x) = 2x^2-x-1 oraz W(x) = ax+b. Wyznacz współczynniki a i b, tak aby wielomian P(x) był równy iloczynowi W(x)*Q(x). Do zrobienia..