rozwiązanie
Funkcja f jest określona wzorem f(x) = 2x-b/x-9 dla x nie równe 9, f(14) = 5. Oblicz współczynnik b.