rozwiązanie
Jeżeli A jest zdarzeniem losowom takim, że P(A) = 6 * P(A'), oraz A' jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A, to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe A. 5/6, B. 1/6, C. 1/7, D. 6/7 Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa.