rozwiązanie
Dany jest sześcian ABCDEFGH. Siatką ostrosłupa czworokątnego ABCDE jest ... Ostrosłup czworokątny.