rozwiązanie
Dany jest okrąg o równaniu (x+2)^2+(y-3)^2=5. Środek tego okręgu ma współrzędne A. (2,-3), B. (-pierwiastek z 2, -pierwiastek z 3), C. (-2,3), D. (pierwiastek z 2, pierwiastek z 3) 1468.html.