rozwiązanie
Na rysunku przedstawono wykres funkcji y=f(x). A. <-4,3>, B. <-4,-1>u<1,3>, C. <-4,-1>u(1,3>, D. <-5,6> Zbiór wartości funkcji.