rozwiązanie
Cenę pewnego towaru obniżono o 20%, a następnie nową cenę podniesiono o 10%. W wyniku obu tych zmian cena towaru zmniejszyła się w stosunku do pierwotnej o A. 88%, B. 15%, C. 12%, D. 10%