rozwiązanie
Liczbę pierwiastek z 20 można przedstawić w postaci A. 5 pierwiastków z 2, B. 5 pierwiastków z 4, C. 4 pierwiastków z 5, D. 2 pierwiastków z 5