Zadania i rozwiązania z egzaminu gimnazjalnego, który się odbył w kwietniu 2012 roku.