Granica funkcji x^3 przy x rozbieżnym do minus nieskończoności jest równa minus nieskończoność, ponieważ dla dowolnego ciągu np. -1, -2, -3, -4,... rozbieżnego do minus nieskończoności ciąg wartości np. -1, -8, -27, -64,... też jest rozbieżny do minus nieskończoności. Granica funkcji x^2 przy x rozbieżnym do minus nieskończoności jest równa plus nieskończoność, ponieważ dla dowolnego ciągu np. -1, -2, -3, -4,... rozbieżnego do minus nieskończoności ciąg wartości np. 1, 4, 9, 16,... jest rozbieżny do plus nieskończoności. Granica funkcji 1/x przy x rozbieżnym do minus nieskończoności jest równa 0, ponieważ dla dowolnego ciągu np. -1, -2, -3, -4,... rozbieżnego do minus nieskończoności ciąg wartości np. -1/1, -1/2, -1/3, -1/4,... jest zbieżny do 0. Granica funkcji -(1/x^2) przy x rozbieżnym do minus nieskończoności jest równa 0, ponieważ dla dowolnego ciągu np. 1, 2, 3, 4,... rozbieżnego do minus nieskończoności ciąg wartości np. -5/1, -5/4, -5/9, -5/16,... jest zbieżny do 0.