Zadania z zakresu podstawowego ze strony 19, 20 informatora o egzaminie maturalnym z matematyki w latach 2010 i 2011.