rozwiązanie
Prosta o równaniu y=-4x+(2m-7) przechodzi przez punkt A=(2,-1). Wtedy ...