Zadania. Objętość, pole powierzchni całkowitej, podstawy, bocznej graniastosłupa czworokątnego. Graniastosłup prawidłowy czworokątny. Długość przekątnej graniastosłupa czworokątnego.