Wskaż wykresy funkcji okresowych i wartość ich okresu podstawowego.