Znajdź NWD i NWW następujących par liczb: 24, 15; 525,330; 550,819; 60,20