rozwiązanie
Oblicz x, jeżeli 20% z x to y. Liczenie procentów.